DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ NĂM HỌC 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

 
   

Yên Thọ, ngày 01 tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sính

Chức vụ

Trình độ CM

Ghi chú

1

Vũ Thị Phương Thảo

4/12/1977

Hiệu trưởng

ĐH GDTH

 

2

Hoàng Thị Thu Hà

19/11/1975

P. Hiệu trưởng

ĐH GDTH

 

3

Trần Thị Hoàn

17/06/1979

TT tổ 1

ĐH GDTH

 

4

Đỗ Thị Dung

2/2/1986

Giáo viên

CĐ GDTH

 

5

Phạm Thị Lê

13/06/1974

TT tổ 4,5

ĐH GDTH

 

6

Nguyễn T Thu Hiền

12/6/1984

TPT Đội

TC Â.NHẠC

 

7

Khổng Thị Hòa

8/9/1970

Giáo viên

ĐH GDTH

 

8

Vũ Thị Bảo

12/5/1986

CTCĐ

ĐH GDTH

 

9

Nguyễn Thị Thảo

17/09/1985

Giáo viên

ĐH Â.NHẠC

 

10

Lê Thị Lan

10/4/1989

TT tổ 2,3

CĐ GDTH

 

11

Nguyễn Thị Thúy

26/08/1984

Giáo viên

ĐH GDTH

 

12

Lê Thị Ngọc Diệp

21/09/1969

TP tổ 2,3

TC GDTH

 

13

Đỗ Thị Vân

4/2/1989

Giáo viên

ĐH GDTH

 

14

Trần Văn Cường

27/10/1976

Giáo viên

ĐH GDTH

 

15

Nguyễn Thị Hải Lý

30/05/1979

Giáo viên

ĐH GDTH

 

16

Nguyễn Ninh Tâm

21/01/1988

Giáo viên

ĐH GDTH

 

17

Nguyễn Thị Viện

10/10/1964

Giáo viên

CĐ SINH

 

18

Bùi Thị Tuyến

27/12/1976

Giáo viên

CĐ Â.NHẠC

 

19

Chu Minh Thùy

18/03/1988

TP tổ 1

ĐH SP MT

 

20

Nguyễn T Minh Thảo

7/10/1976

Giáo viên

ĐH T.ANH

 

21

Lê Thị Hồng Quyên

7/7/1982

Giáo viên

ĐH T.ANH

 

22

Nguyễn Thị Phương

14/01/1989

Giáo viên

ĐH T.ANH

 

23

Nguyễn Thị Thảo

21/04/1989

Giáo viên

ĐH GDTH

 

24

Hà Thị Kim Huệ

1/1/1992

Giáo viên

ĐH GDTH

 

25

Ngô Thị Ngọc Mai

27/03/1990

TP tổ 4,5

ĐH GDTH

 

26

Đỗ Thị Kim Yến

1/8/1988

Giáo viên

CĐ GDTH

 

27

Nguyễn Thị Thu

5/10/1984

Giáo viên

ĐH GDTH

 

28

Nguyễn T Huyền Trang

21/07/1990

Giáo viên

ĐH GDTH

 

29

Nguyễn Thị Tâm

23/08/1989

Giáo viên

ĐH GDTH

 

30

Phạm Thị Hương

22/8/1983

TB-TV

ĐH K.TOÁN

 

31

Ngô Thị Nguyệt

28/2/1966

Hành chính

TC K.TẾ

 

32

Hồ Hải Linh

10/7/1984

Hành chính

TC K.TOÁN

 

(Tổng có 32 CBGVNV)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu