Danh sách giáo viên trường Tiểu học Yên Thọ năm học 2016-2017.


DANH SÁCH CÁC BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ
NĂM HỌC 2016-2017
                 
                 
STT Họ và tên năm sinh Chức Trình độ đào tạo  Đảng Ghi chú
viên
Đại học Cao đẳng Trung cấp  
 
1 Phạm Văn Lượng 18/09/1961 Hiệu trưởng        
2 Vũ Đình Anh 14/09/1988 Phó Hiệu trưởng       
3 Hoàng Văn Dương 18/11/1977 Phó Hiệu trưởng        
4 Trần Thị Hoàn 17/06/1979 Tổ Trưởng chuyên môn khoi 1        
5 Phạm Thị  Lê 13/06/1974 Tổ Phó chuyên môn 4+5        
6 Lê Thị Hay 01/12/1984 Tổ Trưởng chuyên môn văn phòng        
7 Đỗ Thị Dung 02/02/1986 Tổ Trưởng chuyên môn văn phòng        
8 Bùi Thị Tuyến 27/12/1976 Giáo viên           
9 Chu Minh Thùy 18/03/1988 Giáo viên           
10 Đỗ Thị Vân 04/02/1989 Tổ Trưởng chuyên môn khối 2+3           
11 Nguyễn Thị Hải Lý 30/05/1979 Giáo viên          
12 Lê Thị Lan 10/04/1989 Giáo viên           
13 Nguyễn Thị Thuý 26/08/1984 Giáo viên           
14 Nguyễn Thị Viện 10/10/1964 Giáo viên           
15 Trần Thị Lê Dung 25/03/1988 Giáo viên           
16 Vũ Thị Bảo 12/05/1986 Giáo viên           
17 Nguyễn Thị Minh Thảo 07/10/1976 Giáo viên           
18 Nguyễn Thị Phương 14/01/1989 Giáo viên          GV hợp đồng
19 Nguyễn Thị Thảo 17/09/1985 Giáo viên           
20 Nguyễn Thị Thu 05/10/1984 Giáo viên          GV hợp đồng
21 Lê Thị Hồng Quyên 07/07/1982 Giáo viên           
22 Lê Thị  Ngọc Diệp 21/09/1969 Giáo viên           
23 Khổng Thị Hòa 8/9/1970 Giáo viên        
24 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/06/1984 Giáo viên        
25 Nguyễn Thanh Thuỷ 03/01/1991 Nhân viên thư viện           
26 Đoàn Thị Lan Sen 01/03/1984 Nhân viên hành chính           
27 Ngô Ngọc Mai 3/27/1990 Giáo viên       GV hợp đồng
28 Nguyễn Thị Thủy 1/7/1990 Giáo viên       GV hợp đồng
29 Nguyễn Thị Huệ 1/1/1992 Giáo viên       GV hợp đồng
30 Nguyễn Thị Thảo 25/2/1990 Giáo viên       GV hợp đồng
31 Nguyễn Thị Kim Yến 10/6/1988 Giáo viên         GV hợp đồng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu