Danh sách bài viết theo chuyên mục

Lớp 5C giới thiệu sách Nhà tù côn đảo 

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng, đầy oanh liệt, vang dội khắp 5 châu để bạn bè quốc tế biết tới, yêu mến và ngưỡng mộ. Đó là những địa danh, những tên tuổi , những hi sinh xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí sắt thép, kiên cường của những người con đã anh dũng hi sinh, bảo vệ từng tấc đất, tấc biển Việt Nam, bảo vệ chủ quyền, hòa bình, độc lập trên đất nước Việt Nam. Cho tới thời điểm này, đã có hàng trăm ngàn đầu sách,bài báo , tư liệu quý giá trong nước và quốc tế nói về cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng cũng vô cùng anh dũng của dân tộc Việt Nam . Những tư liệu quý giá đó, sẽ giúp cho thế hệ hôm nay, mãi mãi mai sau không bao giờ quên được những hi sinh, mất mát của quân đội nhân dân Việt Nam,để tự hào bước tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc.

 

Đại hội Liên Đội trường Tiểu học Yên Thọ năm học 2017 - 2018 

Ngày 12/10/2017, Liên đội Trường Tiểu học Yên Thọ đã long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2017 – 2018.