Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Yên Thọ năm học 2017-2018.


     DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH YÊN THỌ

NĂM HỌC 2017 – 2018

STT

Họ và tên

Trình độ

đào tạo

Nhiệm vụ

Ghi chú

  1.  

Vũ Thị Phương Thảo

ĐHTH

Hiệu trưởng

 

  1.  

Vũ Đình Anh

ĐHTH

P.Hiệu trưởng

 

  1.  

Hoàng Thị Thu Hà

ĐHTH

P.Hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Bảo

CĐTH

GVCN lớp 1A

CTCĐ

Trần Thị Hoàn

ĐHTH

GVCN lớp 1B

TT CM

Nguyễn Thị Thúy

CĐTH

GVCN lớp 1C

 

Nguyễn Thị Viện

CĐ Sinh

GVCN lớp 1D

 

Nguyễn Thị Thảo

ĐHTH

GVCN lớp 2A

GV HĐ 1 năm

Lê Thị Lan

CĐTH

GVCN lớp 2B

 

10 

Ng. Thị Hiền Quyên

ĐHTH

GVCN lớp 2C

HĐ 3 tháng

11 

Trần Thị Lê Dung

ĐHTH

GVCN lớp 2D

 

12 

Lê thị Ngọc Diệp

TCTH

GVCN lớp 2E

 

13 

Ngô Thị Ngọc Mai

ĐHTH

GVCN lớp 3A

GV HĐ 1 năm

14 

Đỗ Thị Dung

CĐTH

GVCN lớp 3B

TTCM

15 

Đỗ Thị Kim Yến

CĐTH

GVCN lớp 3C

GV HĐ 1 năm

16 

Nguyễn Thị Tâm

ĐHTH

GVCN lớp 4A

 

17 

Hà Thị Kim Huệ

CĐTH

GVCN lớp 4B

GV HĐ 1 năm

18 

Khổng Thị Hòa

ĐHTH

GVCN lớp 4C

 

19 

Nguyễn Thi Hải Lý

ĐHTH

GVCN lớp 4D

 

20 

Phạm Thị Lê

ĐHTH

GVCN lớp 5A

TTCM

21 

Đỗ Thị Vân

CĐTH

GVCN lớp 5B

 

22 

Nguyễn Thị Phương

ĐHTH

GVCN lớp 5C

GV HĐ 1 năm

23 

Nguyễn Thị Thảo

ĐH Âm Nhạc

Dạy ÂN + TD

 

24 

Bùi Thị Tuyến

CĐ Âm Nhạc

Dạy ÂN + TD

 

25 

Lê Thị Hồng Quyên

ĐH Ngoại ngữ

Dạy T. Anh

 

26 

Ng.Thị Minh Thảo

ĐH Ngoại ngữ

Dạy T. Anh

 

27 

Nguyễn Thị Thu

ĐH Ngoại ngữ

Dạy T. Anh

GV HĐ 1 năm

28 

Chu Minh Thùy

ĐH Mỹ Thuật

Dạy Mỹ Thuật

 

29 

Nguyễn T Ninh Tâm

ĐH TH

Dạy bộ môn

 

30 

Nguyễn Thị Thủy

CĐTH

Dạy bộ môn

HĐ 3 tháng

31 

Ng. Thị Huyền Trang

CĐTH

Dạy bộ môn

HĐ 3 tháng

32 

Nguyễn Thị Bình

CĐ toán - tin

Dạy tin học

HĐ 3 tháng

33 

Lê Thị Hay

ĐH

Kế toán

 

34 

Đoàn Thị Lan Sen

TC

Hành chính

 

35 

Nguyễn Thanh Thủy

ĐH

NV Thư viện

 

                                                                                                       (Tổng số: 35 người)

                                                                                                                         Hiệu trưởng

                                                                                                                               (đã kí)

                                                                                                                      Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu