Trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2013 - 2014

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của nhà trường
- Căn cứ kế hoạch Y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh năm học 2013 - 2014.


 Ngày 28/11/2013 Trường Tiểu học Yên Thọ, mời Trạm Y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho 430 học sinh toàn số  đạt tỷ lệ 100%.

Các nhân viên Y tế khám, phân loại sức khỏe cho HS.

 

 

 

Một số hình ảnh khám sức khỏe cho học sinh.

                   

                                           CTV: Đình Anh.

 

 Các thông tin khác:
Mới nhất