Trường Tiểu học Yên Thọ phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa”

Thực hiện theo công văn số 789/PGD&ĐT ngày 06/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều, ngày 9/9/2019 trường Tiểu học Yên Thọ phát động phong trào "nói không với rác thải nhựa" bằng các hành động cụ thể và thiết thực:


 

 

 

 

 

Tập thể giáo viên và học sinh tham gia thu gom rác thải nhựa

 

        Nói không với rác thải nhựa là một vấn đề không chỉ ngày một ngày hai có thể làm được, không chỉ một cá nhân hay tập thể hưởng ứng mà nó cần được nhân rộng hơn nữa, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Hi vọng từ những việc nhỏ trong trường học sẽ giúp lan tỏa ý thức cùng nhau giảm thiểu túi nilon, rác thải nhựa ra môi trường.

                                                                                           CTV: Nguyễn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất