Thông tin thành viên
Họ và tên: Vũ Thị Bảo
Email: th.yt.vtbao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Thọ Sơn _ Yên Thọ _ Đông triều _ Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Yên Thọ
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Tiểu học
Thống kê:  Tổng số bài: 274       Đã duyệt: 268       Tổng điểm: 875

Giới thiệu: giáo viên Tiểu học


  • Tài liệu đã duyệt