CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018


Biểu mẫu 06

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học  2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

492 (100%)

87

104

97

105

99

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

492 (100%)

87

104

97

105

99

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

 

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

339 (68,9%)

52

61

69

79

78

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

153(31,3%)

35

43

28

26

21

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

334 (67,9%)

53

77

67

77

60

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

158 (32,1%)

34

27

30

28

39

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

492 (100%)

87

104

97

105

99

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

335 (68%)

53

77

68

77

60

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

18 (3,7%)

2

2

2

3

9

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

0

-

-

-

-

-

                                     

                                                                                                                            Yên Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2018

                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                       (Đã kí)

 

 

                                                                                                                                            Vũ Thị Phương Thảo

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu