CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

 
   

Số: 170 /TB-THYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

Yên Thọ, ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

 

Trọng tâm công tác tháng 10/2018:

- Phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

- Tổ chức Hội nghị CB,VC,LĐ năm học 2018 - 2019.

- Phát động phong trào nuôi lợn nhận đạo.

- Tổ chức Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019

- Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập HLHPNVN.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua.

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

01/10

- Thực hiện chương trình TKB từ tuần 4 đến tuần 8.

- Phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Chuyên môn

Hiệu trưởng

06/10

- Tổ chức hợp hội đồng tháng 10/2018

- Tổ chức Hội nghị trù bị, chuẩn bị cho Hội nghị CB,VC, LĐ năm học 2018 - 2019

Hiệu trưởng

(HT+CĐ)

07/10

- Chào cờ, phát động phong trào nuôi lợn nhân đạo

Đội TN

09-10/10

- Chuẩn bị các báo cáo cho Hội nghị CB,VC,LĐ năm học 2018 - 2019

 

11/10

- Tổ chức Hội nghị CB,VC, LĐ năm học 2018 - 2019

Toàn trường

12/10

-Sáng: Tổ chức đại hội Liên đội năm học 2018 - 2019

- Chiều:Tổ chức Ngày hội chúng em với văn hóa GT

Đội

CM+Đội

18/9

- Tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Vì người nghèo

Đội

19/10

- Tổ chức sân chơi kiến thức Rung chuông vàng với chủ đề "Em yêu đất Mỏ Quảng Ninh"

CM + Đội

20/10

- Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập HLHPNVN 20/10

Công đoàn

22/10

- Tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

CM

23/10

- Hoàn thiện và nộp hồ sơ thi đua về Phòng

- Khởi công làm sân cỏ nhân tạo, đường chạy Olympic

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ đầu năm của CB,GV,NV

- Kiểm tra toàn diện 04 đ/c GV

HĐ TĐ-KT

 

HT + CM

CM

27/10

- Tổ chức chuyên đề cấp trường:

+ Tiết Khoa học lớp 2,3,5: theo phương pháp BTNB

+ Tiết khoa học lớp 4: theo phương pháp dạy học tích cực

CM

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký) 

 

 

Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu