THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN - NĂM HỌC 2018 - 2019


Biểu mẫu 08

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên của trường tiểu học

 năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

32

 

 

25

5

2

 

10

12

7

17

10

 

 

I

Giáo viên

27

 

 

 20

 5

 

10

11

6

15

10

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

7

 

 

5

1

1

 

2

2

3

6

1

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ (Tiếng anh)

3

 

 

3

   

 

1

 

2

2

1

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

3

 

 

1

1

1

 

1

1

1

3

 

 

 

5

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

6

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

2

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Yên Thọ, ngày 01 tháng  9 năm 2018
                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                      (Đã kí)

 

 

                                                                                                                              Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu