Công khai Biểu mẫu 05/TT09/TT-BGD&ĐT


Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tuyển mới

Hoàn thành chương trình

lớp 1

Hoàn thành chương trình

lớp 2

Hoàn thành chương trình

lớp 3

Hoàn thành chương trình

lớp 4

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

Thuận lợi, theo kế hoạch chung của Thị xã, tuyển 100% số trẻ đúng tuổi tại địa bàn được phân bổ.

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục quy định, giáo viên giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và chương trình giáo dục trường học mới VNEN.

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em. Tổ chức họp CMHS ít nhất 3lần/năm

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Trường có 18 phòng học để phục vụ việc học tập cho học sinh. Hiện nay, trường có 1 phòng tin học với 24 máy tính phục vụ cho việc phổ cập tin học cho học sinh, phòng hội trường được trang bị hệ thống bảng tương tác, phòng LAP, PHTM phục vụ cho việc học của học sinh. XHH chương trình "điều hòa cho em"

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh: giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, sơ cấp cứu, hội thi nghi thức Đội, thăm trẻ khuyết tật, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, ngoài ra trường tổ chức dạy năng khiếu mỹ thuật, Võ và Múa phát triển thể lực cho học sinh, khóa bơi lội phòng chống đuối nước cho học sinh.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đội ngũ giáo viên, Cán bộ quản lý tại trường đều có trình độ trên chuẩn (97%). Thực hiện quản lý nhà trường theo hướng hiện đại, thân thiện, đúng chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

 

 

VII

 

Kết quả năng lực, phẩm chất, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

Dự kiến kết quả đạt được trong năm:

- Phẩm chất: 100% HS Đạt

- Năng lực: Học sinh hoàn thành tốt: 56,25%,  học hoàn thành: 43,75%

- Sức khỏe: 100% HS sức khỏe bình thường (giảm đến mức thấp nhất số học sinh suy dinh dưỡng, béo phì).

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường.

 

 

 

Yên Thọ, ngày 05 tháng 09năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Thị Phương Thảo

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu