- Đọc trơn bài.Đọc đúng các từ ngữ :Luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. - Hiểu nội dung bài:Vẽ đẹp của lũy tre vào những khúc khác nhau trong ngày. - Trả lời câu hỏi 1, 2 (SGK).
Thích 0 bình luận
Tác giả: Vũ Thị Bảo
Chủ đề:
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 16:44 24/04/2017
Lượt xem: 1537
Dung lượng: 70,0kB
Nguồn: Tự biên
Mô tả: tuần 32

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.