THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  47 /CT-THYT

Yên Thọ, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

 

Trọng tâm công tác:

- Thực hiện đúng chương trình giảng dạy.

- Tổ chức chấm SKKN, GPST.

- Duy trì sĩ số 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%. Đánh giá thể lực học sinh.

- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ II khối 4,5 năm học 2017-2018.

- Tiếp tục kiểm tra nề nếp, dự giờ thăm lớp.

- Tham gia Olympic các môn học cấp Tiểu học.

     - Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

 

LỊCH CỤ THỂ

Ngày

Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

02/4/2018

- Họp hội đồng

Hiệu trưởng

2- 7/4/2018

- Tổ chức chấm và tổng hợp SKKN, GPST

BGH + Tổ CM

04/04/2018

-  Đón đoàn kiểm tra của PGD&ĐT về kiểm tra công tác thư viên

BGH + NVTV

06/4/2018

- Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II khối 4,5

Chuyên môn

12/4/2018

Tổ chức chương trình giao lưu tiếng anh với Trung tâm TA-ESSH

TPT + GCCN

13/4/2018

- Chấm tủ sách lớp học tại các lớp

Chuyên môn

14/4/201/8

- Chia tay đ/c CBQL

Công đoàn

16-27/4/2018

- Tổ chức kiểm tra toàn diện 6 đ/c giáo viên

Ban KTNB

20-24/4

- Tổ chức cho HS tham gia thi Olympic các môn học và hoạt động giáo dục cấpTiểu học

Chuyên môn

25/4/2018

Nghỉ - Giỗ tổ Hùng Vương

CBGVNV - HS

28/1/5/2018

- Nghỉ lễ 30/4; 1/5 (Cùng nhắc nhở HS đảm bảo ATGT)

CBGVNV - HS

                                     

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                       

                                                                                               (đã kí)

                                                                                    Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu