Báo cáo cơ sở vật chất năm học 2017-2018


Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

                 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

17/18

1,96/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

18

1,96m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

1

15.580 m2

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1

3000 m2

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

18

972 m2

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

1

27 m2

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

-

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

1

54 m2

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

28

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

1

 

2

Khối lớp 2

1

 

3

Khối lớp 3

1

 

4

Khối lớp 4

1

 

5

Khối lớp 5

1

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

25

20,6HS/bộ

IX

Tổng số thiết bị

19

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

03

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

10

 

5

Máy in

05

 

6

Máy Photo copy

01

 

7

Máy tính bảng

03

 

8

Máy tính làm việc

05

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

48 m2

XI

Nhà ăn

70 m2

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

10/540 m2

262

1,5 hs/chỗ

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

01

 

02

 

0,12 m2/hs

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                  

 

Đông Triều, ngày 05 tháng 09 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu