Xuất bản thông tin

Trường TH Yên Thọ tập huấn phương pháp PCCC

Trường TH Yên Thọ tập huấn phương pháp PCCC


 

      Thực hiện Công văn số 124 ngày 28/02/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc tuyên truyền PCCC. Sáng ngày 13/04/2013, trường Tiểu học Yên Thọ đã tổ chức buổi tuyên truyền  nâng cao hiểu biết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về công tác PCCC.

      Tại buổi tuyên truyền, toàn thể hội đồng đã được nghe đồng chí giảng viên của tạp chí PCCC- Bộ công an phổ biến những kiến thức về công tác PCCC cũng như cách giải quyết và kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy góp phần hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Sau đó các đồng chí đã được tập huấn về cách sử dụng bình chữa cháy nơi công sở cũng như ở gia đình mình.

       Qua buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nắm vững những kiến thức về PCCC  để có thể hướng dẫn cho gia đình và học sinh cùng thực hiện tốt công tác PCCC. Đây là hoạt động nhằm từng bước đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật PCCC của trường Tiểu học Yên Thọ

CTV: Kim Dung