TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH UỐNG THUỐC TẨY GIUN

Hôm nay, ngày 04/12/2018 thực hiện kế hoạch chung của toàn thị xã, trường tiểu học Yên Thọ phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tẩy giun đồng loạt cho hơn 500 em học sinh của trường.

No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất