To enable view this clip, click-here.
Tin tức

Lớp 1A giới thiệu cuốn sách “Kĩ năng giao tiếp” 

Kỹ năng giao tiếp là một hành trang không thể thiếu của các bạn học sinh giúp các bạn biết được các kỹ năng cần thiết khi giao tiếp (với bạn cũng trang lứa, với thầy cô và người lớn…), biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác, biết các đặt câu hỏi với thầy cô giáo và người lớn với các vấn đề chưa hiểu rõ, biết nói ra chủ kiến, chính kiến của bản thân…

Calendar
Today: Friday, 21 / 09 / 18
21/09

Thứ 6, ngày 21 tháng 9 năm 2018

Sáng 7h00: BGH trực và làm việc tại trường.

Chiều 13h30: BGH trực và làm việc tại trường.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên