Asset Publisher

Trường Yên Thọ tổ chức cho học sinh tham dự lễ khai hội tháng giêng truyền thống của địa phương.

Trường Yên Thọ tổ chức cho học sinh tham dự lễ khai hội tháng giêng truyền thống của địa phương.

Nhằm giáo dục học sinh về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa trương Tiể học yên thọ tổ chức cho học sinh khối 4+5 tham dự lễ khai hội của xã Yên thọ. Học sinh được nghe về chiến thắng Vườn Giã trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

    Học sinh được nghe về chiến thắng Vườn Giã trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Biết được di tích lịch sử của xã. Các em học sinh cũng đã được lên thắp hương các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến lịch sử.

Dân dân xã Yên Thọ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Các em học sinh và giáo viên thắp hương tỏ lòng thành kính trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

 

                                                                           CTV: Đình Anh