Asset Publisher

Trương Tiểu học Yên Thọ tổ chức ngày hội Vệ sinh môi trường năm học 2015.

Trương Tiểu học Yên Thọ tổ chức ngày hội Vệ sinh môi trường năm học 2015.

Thực hiện Công văn 700/KH-PGD&ĐT ngày 04/10/2015 về việc Hướng dẫn truyền thông nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường của Phòng GD&ĐT TX Đông Triều, ngày 06/11/2015 tại trường Tiểu học Yên Thọ đã tổ chức ngày hội "Vệ Sinh Trường học – Năm 2015


Với mục đích nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên, cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và ở cộng đồng.Với chủ đề tuyên truyền về  nước sạch và  vệ sinh môi trường trong trường học".

Hoạt động đã diễn ra sôi nổi, thể hiện tính giáo dục và sự tuyên truyền rộng rãi về vệ sinh môi trường, vận động học sinh và mọi người trong cộng đồng tham gia giữ gìn VSCN, về VSMT với các nội dung phong phú gần gũi với học sinh

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động.

 

 

 

 

 

CTV: Đỗ Vân