Asset Publisher

Trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức lao động vệ sinh môi trường.

Trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức lao động vệ sinh môi trường.

Trường Tiểu học yên Thọ tổ chức cho học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường dọn vệ sinh môi trường.


Trường Tiểu học yên Thọ tổ chức cho học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường dọn vệ sinh môi trường theo chỉ thị của Thị ủy và dưới sự chỉ đạo của Đảng Bộ xã Yên Thọ về Lao động chuyên 1 tháng 1 lần vào tuần thứ 4 hàng tháng.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTV: Đỗ Vân