Asset Publisher

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH UỐNG THUỐC TẨY GIUN

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH UỐNG THUỐC TẨY GIUN

Hôm nay, ngày 04/12/2018 thực hiện kế hoạch chung của toàn thị xã, trường tiểu học Yên Thọ phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tẩy giun đồng loạt cho hơn 500 em học sinh của trường.