Asset Publisher

Trương Tiểu học Yên Thọ tặng quà Tết cho học sinh nghèo.

Trương Tiểu học Yên Thọ tặng quà Tết cho học sinh nghèo.

Từ nguồn quỹ tiết kiệm thông qua việc thu gom vỏ lon bia, giấy vụn quỹ Chữ Thập đỏ trương Tiểu Học Yên Thọ tăng quà cho học sinh nghèo vui Tết Giáp Ngọ.