Asset Publisher

Tiểu học Yên Thọ đạt giải 3 Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng thị xã Đông Triều cúp Hà Lan, năm 2018

Tiểu học Yên Thọ đạt giải 3 Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng thị xã Đông Triều cúp Hà Lan, năm 2018

Kết thúc Giải bóng đã thiếu niên - nhi đồng cúp Hà Lan năm 2018, đối với lứa tuổi Nhi đồng, đội bóng trường Tiểu học Yên Thọ lần đầu tiên đã giành giải ba. Đây là một mốc quan trọng để các năm tiếp theo đội bóng sẽ cố gắng giữ vững danh hiệu và phấn đạt được thành tích cao hơn nữa trong những năm tiếp theo


 

 

Đội bóng đá trường TH Yên Thọ giành giải ba toàn thị xã 

Giải bóng đã thiếu niên - nhi đồng cúp Hà Lan năm 2018

 

Cô Vũ Thị Phương Thảo - Tuyên dương các bạn trong đội tuyển bóng đá