Asset Publisher

TH Yên Thọ với Chung kết Hội thi tuyên truyền giáo dục ATGT cấp huyện năm học 2012- 2013

TH Yên Thọ với Chung kết Hội thi tuyên truyền giáo dục ATGT cấp huyện năm học 2012- 2013


           Sáng ngày 18/12/2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều tổ chức “Chung kết Hội thi tuyên truyền giáo dục ATGT cấp huyện năm học 2012- 2013”

Kết thúc hội thi, trường TH Yên Thọ đạt giải ba.

Một số hình ảnh của đội tuyên truyền giáo dục ATGT trường TH Yên Thọ trong hội thi.

Tặng quà 6 HS đạt giải thi "Giao thông thông minh " quý I cấp Quốc gia

 

Tặng hoa các đội đạt giải trong cuộc thi Tuyên truyền ATGT

 

Nhận cờ thi đua 

CTV: Kim Dung