Asset Publisher

Một số hình ảnh hoạt động Liên đội Tiểu học Yên Thọ tổ chức Chương trình “1.000 đồng Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đông Triều giai đoạn 2014 – 2017”

Một số hình ảnh hoạt động Liên đội Tiểu học Yên Thọ tổ chức Chương trình “1.000 đồng Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đông Triều giai đoạn 2014 – 2017”

Thực hiện chương trình chỉ đạo của huyện đoàn trường Tiểu học Yên Thọ phát động phong trào "1000" đồng" thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Triều.

           Chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đông Triều là moọt chương trình đầy ý nghĩa giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và đặc biệt góp  phần nhỏ bé của mình để giúp đõ nhuwng bạn có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, những tài năng cần được ươm mầm.

 

 

Học sinh các lớp ủng hộ chương trình.

 

 

 

Thầy cô giáo nhà trường ủng hộ chương trình.

 

                                                                                                                   CTV: Đình Anh