Asset Publisher

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

 

 
   

Số: 14/TB-THYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

Yên Thọ, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

 

            Thực hiện theo công văn số 102/PGD&ĐT-VT, ngày 06/02/2018 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018

             Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ Tết, Trường Tiểu học Yên Thọ phân công các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyễn đán Mậu tuất 2018, cụ thể như sau:

 

TT

 

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

10/02/2018

Vũ Thị Bảo

Chủ tịch CĐ

0984831882

2

11/02/2018

Nguyễn Thị Thảo

Thanh tra ND

01286099888

3

12/02/2018

Đỗ Thị Vân

BCH CĐ

0966821359

4

13/02/2018

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng PT

0902101363

5

14/02/2018

Hồ Hải Linh

VP

0988443643

6

15/02/2018

(30 tết)

Vũ Thị Bảo

Chủ tịch CĐ

0984831882

Ngô Thị Nguyệt

TT VP

0902138787

7

16/02/2018

(Mùng 1 tết)

Vũ Thị Phương Thảo

Hiệu trưởng

0983841277

8

17/02/2018

(Mùng 2 tết)

Hoàng Thị Thu Hà

Phó hiệu trưởng

01655821175

Phạm Thị Lê

TT tổ 4,5

0904402035

9

18/02/2018

(Mùng 3 tết)

Vũ Đình Anh

P. hiệu trưởng

0936216111

Đỗ Thị Dung

TT tổ 2,3

0973238586

10

19/02/2018

(Mùng 4 tết)

Trần Thị Hoàn

TT tô 1

0978612087

Hồ Hải Linh

VP

0988443643

11

20/02/2018

(Mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng PT

0902101363

Phạm Thị Hương

VP

01689066385

12

21/02/2018

(Mùng 6 tết)

Trần Thị Hoàn

TT tô 1

0978612087

 

Nơi nhận

  • Phòng GD&ĐT (b/c);
  • Các cá nhân có tên (t/h);
  • Cổng TTĐT cảu trường;
  • Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Vũ Thị Phương Thảo