Asset Publisher

Danh sách cán bộ giáo viên trường TH Yên Thọ năm học 2015-2016

Danh sách cán bộ giáo viên trường TH Yên Thọ năm học 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
       
                 

DANH SÁCH CÁC BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

                 

NĂM HỌC 2015-2016

                 

STT

Họ và tên

năm sinh

Chức

Trình độ đào tạo

Đảng

Ghi chú

viên

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

 

 

1

Phạm Văn Lượng

18/09/1961

Hiệu trưởng

X

 

 

X

 

2

Vũ Đình Anh

14/09/1988

Phó Hiệu trưởng

X

 

 

X

 

3

Hoàng Văn Dương

18/11/1977

Phó Hiệu trưởng

X

 

 

X

 

4

Trần Thị Hoàn

17/06/1979

Tổ Trưởng chuyên môn khoi 1

X

 

 

X

 

5

Phạm Thị  Lê

13/06/1974

Tổ Trưởng chuyên môn 4+5

X

 

 

X

 

6

Lê Thị Hay

01/12/1984

Tổ Trưởng chuyên môn văn phòng

X

 

 

X

 

7

Đỗ Thị Dung

02/02/1986

Tổ Phó chuyên môn

 

X

 

X

 

8

Bùi Thị Tuyến

27/12/1976

Giáo viên

 

X

 

 

 

9

Chu Minh Thùy

18/03/1988

Giáo viên

X

 

 

 

 

10

Đỗ Thị Vân

04/02/1989

Tổ Trưởng chuyên môn khối 2+3

 

X

 

 

 

11

Lê Thị Lan

10/04/1989

Giáo viên

 

X

 

 

 

12

Lê Thị Lợi

05/01/1961

Giáo viên

 

 

X

 

 

13

Nguyễn Thị Thuý

26/08/1984

Giáo viên

 

X

 

 

 

14

Nguyễn Thị Viện

10/10/1964

Giáo viên

 

X

 

 

 

15

Trần Thị Lê Dung

25/03/1988

Giáo viên

 

 

X

 

 

16

Vũ Thị Bảo

12/05/1986

Giáo viên

 

X

 

 

 

17

Nguyễn Thị Minh Thảo

07/10/1976

Giáo viên

X

 

 

 

 

18

Nguyễn Thị Phương

14/01/1989

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

19

Nguyễn Thị Thảo

17/09/1985

Giáo viên

X

 

 

 

 

20

Nguyễn Thị Thu

05/10/1984

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

21

Lê Thị Hồng Quyên

07/07/1982

Giáo viên

X

 

 

 

 

22

Lê Thị  Ngọc Diệp

21/09/1969

Giáo viên

 

 

X

 

 

23

Nguyễn Thị Mai

10/09/1961

Tổ Phó chuyên môn

 

 

X

 

 

24

Nguyễn Thị Thu Hiền

12/06/1984

Giáo viên

 

 

X

X

 

25

Trần Thị Hoa

12/04/1961

Giáo viên

 

 

X

 

 

26

Nguyễn Thanh Thuỷ

03/01/1991

Nhân viên thư viện

 

 

X

 

 

27

Đoàn Thị Lan Sen

01/03/1984

Nhân viên hành chính

 

 

X

 

 

28

Ngô Ngọc Mai

27/3/1990

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

29

Nguyễn Thị Thủy

7/1/1990

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

30

Nguyễn Thị Huệ

1/1/1992

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

31

Nguyễn Thị Tâm

23/8/1989

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

32

Đỗ Thị Kim Yến

1/4/1989

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

33

Nguyễn Thị Trang

21/7/1990

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

34

Nguyễn Thị Thảo

31/04/1988

Giáo viên

X

 

 

 

GV hợp đồng

                 
               
             
             
             
               
 

Người lập biểu

       

Hiệu trưởng

   
                 
                 
           

( đã kí )

   
                 
 

Vũ Đình Anh

       

Phạm Văn Lượng