Danh sách phân công giáo viên trường THYT năm học 2016-2017


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN

 NĂM HỌC 2016-2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỆ ĐÀO TẠO

NHIỆM

 VỤ 1

NHIỆM

VỤ 2

1

 Phạm Văn Lượng

 1961

ĐH

Hiệu trưởng

DT+ CNTT

2

Vũ Đình Anh

1988

ĐH

Phó Hiệu trưởng

Dạy thay

3

Hoàng Văn Dương

1977

ĐH

Phó Hiệu trưởng 

Dạy thay

4

Vũ Thị Bảo

1986

ĐH

Giảng dạy &CN 1A

CTCĐ  

5

Trần Thị Hoàn

1979

ĐH

Giảng dạy &CN 1B

T.T tổ 1 

6

Ng. Thị Thúy

1984

Giảng dạy &CN 1C

 

7

Nguyễn T Hiền Quyên

1990

ĐH

Giảng dạy &CN 1D

 

8

Nguyễn Thị Phương

1989

ĐH

Giảng dạy &CN 1E

 

9

Nguyễn Thị Thảo

1989

Giảng dạy &CN 2A

 

10

Lê Thị Lan

1989

ĐH

Giảng dạy &CN 2B

 

11

Lê Thị Ngọc Diệp

1969

TC

Giảng dạy &CN 2C

 

12

Đỗ Thị Kim Yến

1988

Giảng dạy &CN 2D

 

13

Nguyễn Thị Tâm

1989

ĐH

Giảng dạy &CN 3A

 

14

Đỗ Thị Vân

1989

Giảng dạy &CN 3B

T.T tổ 2+3 

15

Nguyễn Thị Lý

1961

TC

Giảng dạy &CN  3C

Tổ phó 2+3 

16

Trần Thị  Lê Dung

1988

C.Đ  

Giảng dạy &CN 3D

 

17

Nguyễn Thị Viện

1964

CĐ  

Giảng dạy &CN 3E

 

18

Đỗ Thị Dung

1986

Giảng dạy &CN 4A

TP  tổ 4+5

23

Hà Thị Huệ

1990

Giảng dạy &CN 4B

 

19

Nguyễn Huyền Trang

1982

ĐH  

Giảng dạy &CN 4C

 

20

Phạm Thị Lê

1974

ĐH

Giảng dạy &CN 5A

TT tổ 4+5

21

Khổng Thị Hòa

1986

ĐH

Giảng dạy &CN 5B

 

22

Nguyễn Thị Tâm

1990

Giảng dạy &CN 5C

 

24

Nguyễn Thị Thảo

1985

ĐH  

Âm Nhạc 1;2  

TTND

25

Bùi Thị Tuyến

1976

CĐ  

Âm Nhạc 2;3;4

 

26

Nguyễn Thị Hiền

1984

CĐ  

Âm Nhạc 5

TPT

27

Chu Minh Thùy

1988

ĐH   

MT 1;2;3;4;5

 

28

Lê Thị Thu

1986

ĐH  

Anh văn K1;2

 

29

Ng Thị Minh Thảo

1976

ĐH  

Anh văn3CDE,K4

 

30

Lê Thị Hồng Quyên

1982

ĐH  

Anh văn 3A,B;K5

 

31

Lê Thị Hay

1975

ĐH

Kế toán-VT

TT

32

Đoàn Thị Lan Sen

1984

TC KT

HC-YT

 

33

Nguyễn Thanh Thủy

1991

ĐH

TV-TB

 

34

 Nguyễn Thị Bình

 1995

CĐT.T

 H.Đ (Tin)

 

 

                                                                                                                    HỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                          (đã kí)

 

 

PHẠM VĂN LƯỢNG


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: