Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức chuyên đề cấp trường với phương pháp “bàn tay nặn bột ”

Trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức chuyên đề cấp trường với phương pháp “bàn tay nặn bột ”

Chiều ngày 27/4/2016 trường Tiểu học Yên Thọ đã tham gia giảng dạy chuyên đề bán tay nặn bột , tiết khoa học để góp phần nâng cao phát huy được năng lực tiềm tàng.


    Qua hoạt động chuyên đề chất lượng người thầy được nâng cao, sáng kiến kinh nghiệm của từng tổ viên nhân rộng tốt trong toàn trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng học tập tập của học sinh.Tham gia chuyên đề là đồng chí Phạm Thị Lê với sự chuẩn bị chu đáo của đồng chí cả về đồ dùng dạy học và hình thức tổ chức dạy học, buổi chuyên đề trở thành thật sự ý nghĩa với đồng nghiệp trong nhà trường.

  Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              CTV: Nguyễn Thúy