Xuất bản thông tin

Trường TH Yên Thọ long trọng tổ chức "Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"

Trường TH Yên Thọ long trọng tổ chức "Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"

Hôm nay, ngày 13/11/2013 Liên đội trường TH Yên Thọ long trọng tổ chức "Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"

Đây là hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo về thảm họa TNGT, nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt Nam và nâng cao ý thức, nhận thức của toàn dân trong việc chấp hành luật pháp về an toàn giao thông và phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân tham gia thực hiện luật ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu TNGT, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.
CBGV-NV-HS được lắng nghe thông điệp của Ủy ban ATGT quốc gia đưa ra thực trạng về TNGT của VN và thế giới, từ đó có những việc làm, hành động thiết thực để giữ ATGT cho bản thân và cho mọi người. 
              Đ/c Tổng phụ trách Đội đọc thông điệp của Ủy ban ATGT quốc gia.
 
               Phút mặc niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.