Xuất bản thông tin

Trung tâm Y tế dự phòng, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều triển khai kiểm tra công tác y tế học đường và VSATTP tại trường TH Yên Thọ

Trung tâm Y tế dự phòng, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều triển khai kiểm tra công tác y tế học đường và VSATTP tại trường TH Yên Thọ


     

Đoàn kiềm tra làm việc với nhà trường

     Ngày 04/04/2014, thực hiện kế hoạch Ban chỉ đạo công tác y tế - VSATTP năm 2014, Trung tâm Y tế dự phòng, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều triển khai kiểm tra công tác y tế học đường và VSATTP tại trường TH Yên Thọ

Kết luận của đoàn kiểm tra

      Với nội dung, kiểm tra công tác tham mưu kế hoạch và triển khai kế hoạch chuyên môn y tế tại trường; kiểm tra hoạt động y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, lớp học… 
     Theo bà: Lê Thị Kim Tiến - Phó giám đốc Trung tâm Y tế Đông Triều đã đánh giá nhà trường xếp loại tốt các nội dung đoàn kiểm tra.

 CTV: Kim Dung