Xuất bản thông tin

Tiểu học Yên Thọ với Chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa"

Tiểu học Yên Thọ với Chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa"


BGH nhắn tin ủng hộ Chương trình

          Thực hiện Công văn số 1850/TLĐ ngày 27/11/2012 của đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao động, Báo Người lao động tổ chức chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa"; Công văn số 437/LĐLĐ ngày 10/12/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh V/v: Tiếp tục ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa"

 Công Đoàn - Đoàn viên nhắn tin ủng hộ

Sáng ngày 02/01/2013 tổ chức Công đoàn và Đoàn viên, CNVC-LĐ trường Tiểu học Yên Thọ hưởng ứng phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp, đã nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa" thân yêu để có thêm nguồn lực tiếp tục chia sẻ, động viên, hỗ trợ ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá vững lòng tin bám biển sản xuất, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.   

CTV: Kim Dung