Xuất bản thông tin

Lớp 5B: giới thiệu cuốn sách Tổ quốc nơi đầu sóng

Lớp 5B: giới thiệu cuốn sách Tổ quốc nơi đầu sóng

"Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí" không phải là những nghiên cứu, chuyên khảo về biển, đảo. Cuốn sách là tập hợp các tư liệu, tác phẩm báo chí chuyển tải những quan điểm, lập trường và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; khắc họa chân thực, sinh động tinh thần kiên cường bám biển, sẵn sàng chiến đấu, thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương của các chiến sĩ hải quân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, của ngư dân và nhân dân ta; bên cạnh đó là tình cảm sâu sắc và các hoạt động phong phú, thiết thực của nhân dân và báo chí Thủ đô với biển đảo của Tổ quốc.