Xuất bản thông tin

LỚP 4D GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH "BÁC HỒ VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ

LỚP 4D GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH "BÁC HỒ VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ

Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm tháng kể từ những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ 20, nhưng tác giả đã sưu tầm được nhiều tư liệu, tấm ảnh quý báu, cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện cảm động, những bức tranh sinh động và chân thực về tình bạn giữa Bác Hồ và bạn bè quốc tế.
Đây là cuốn sách bổ ích mà mỗi thư viện của các trường học, các đơn vị, cơ quan và các tủ sách cá nhân nên có, nhất là khi chúng ta đang tích cực hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, do Đảng phát động.