Xuất bản thông tin

Lớp 4A: Giới thiệu cuốn sách: “27 bài học về tinh thần lạc quan” – Vũ Thanh Việt.

Lớp 4A: Giới thiệu cuốn sách: “27 bài học về tinh thần lạc quan” – Vũ Thanh Việt.

Cuốn: "27 bài học về tinh thần lạc quan" – Vũ Thanh Việt là những mẩu chuyện đặc sắc và nổi tiếng viết về chuyện xung quanh ta dành cho lứa tuổi thiếu nhi do tác giả Lê Tiến Dũng, Vũ Thanh Việt, Đinh Hồng Sơn sưu tầm và tuyển chọn, được nhà xuất bản Văn hóa- Thông tin ấn hành.