Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH YÊN THỌ Độc lập - tự do - Hạnh phúc
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017
(từ ngày 24/1 đến 04/02/2017 tức từ 28/12 âm lịch tới mồng 9/1/2017 âm lịch)
         
STT Ngày trực BGH GIÁO VIÊN SĐT
1 24/1/2017 (28 âm lịch) Phạm Văn Lượng Đoàn Thị Lan Sen 984831882
Trần Thị Hoàn 978812087
2 25/1/2017 (29 âm lịch) Hoàng Văn Dương Đỗ Thị Dung 973238586
Hà Thị Kim Huệ 972655111
3 26/1/2017 (30 âm lịch) Vũ Đình Anh Đỗ Thị Vân 972552825
Khổng Thị Hòa 1665588331
4 27/1/2017 (mồng 1 âm lịch) Phạm Văn Lượng Nguyễn Thị Hải Lý 1693646188
Vũ Thị Bảo 936913428
5 28/1/2017 (mồng 2 âm lịch) Vũ Đình Anh Trần Thị Lê Dung 976323431
Nguyễn Thị Tâm 987345585
6 29/1/2017 (mồng 3 âm lịch) Vũ Đình Anh Nguyễn Thị Thu 1687665539
Nguyễn Thị Thu Hiền 1694210988
7 30/1/2017 (mồng 4 âm lịch) Phạm Văn Lượng Bùi Thị Tuyến 936918545
Nguyễn Thị Minh Thảo 906028184
8 31/1/2017 (mồng 5 âm lịch) Vũ Đình Anh Lê Ngọc Diệp  
Nguyễn Thị Thúy 1696824823
9 01/02/2017 (mồng 6 âm lịch) Hoàng Văn Dương Nguyễn Thị Viện 1646396968
Lê Thi Hồng Quyên  947711436
10 02/02/2017 (mồng 7 âm lịch) Hoàng Văn Dương Phạm Thị Lê 904402035
Nguyễn Thị Thảo HĐ 1686411726
11 03/02/2017 (mồng 8 âm lịch) Hoàng Văn Dương Nguyễn Thị Thảo ÂN 128609988
Lê Thị Hay 973246706
12 04/02/2017 (mồng 9 âm lịch) Phạm Văn Lượng Nguyễn Thanh Thủy 1666559191
Đoàn Thị Lan Sen 906028184
  Thời gian trực: Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ   
      HIỆU TRƯỞNG  
         
      (đã ký)  
         
      Phạm Văn Lượng