Xuất bản thông tin

Chi bộ trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chi uỷ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI- đánh giá phân loại đảng viên năm 2012.

Chi bộ trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chi uỷ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI- đánh giá phân loại đảng viên năm 2012.


   

    Chiều ngày 05/01/2013, Chi bộ trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chi uỷ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI- đánh giá phân loại đảng viên năm 2012. 

    Các đồng chí trong chi uỷ đã tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI. Tại buổi kiểm điểm các đồng chí đã đánh giá những ưu điểm ban chi uỷ đã nỗ lực hoạt động, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng lãnh chỉ đạo chi bộ nhà trường đạt được nhiều thành tích đáng kể, đồng thời chỉ rõ những nhược điểm và các biện pháp khắc phục nhược điểm trong thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết trung ương 4 khoá XI.

     Tiếp đó Chi bộ đã tổ chức kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên năm 2012. Sau phần tự kiểm điểm của các cá nhân từng đồng chí đảng viên, tập thể chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, chỉ ra những mặt mạnh, mặt còn hạn chế của từng cá nhân các đồng chí đảng viên để từ đó mỗi đồng chí trong chi bộ tự hoàn thiện bản thân để góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

CTV: Kim Dung